نمائش

2018 شنگھائي نمائش

2018 اسپين نمائش

2018 هندستان نمائش

2019 جرمن نمائش

2019 شنگھائي نمائش

2019 هندستان نمائش

2020 شنگھائي نمائش